Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K
info@camb.dk
>Om CAMB udskriv denne side
Om CAMB
CAMB står for Copenhagen Aging and Midlife Biobank, hvilket kan oversættes til Københavns Aldrings og Midtlivs Biobank. Formålet med CAMB-forskningsprojektet er at etablere en database inklusiv en biobank. Databasen og biobanken vil komme til at bestå af en række oplysninger om personer, der i 2009 er mellem 48 og 61 år. Formålet er at studere biologiske, psykiske og sociale faktorers betydning for, hvordan vi ældes.

Forskningsprojektet udgår dels fra Institut for Folkesundhedsvidenskab og Odontologisk Institut, der begge hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Dels udgår projektet fra Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet. Projektet foregår i tæt samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskergruppen bag CAMB har adgang til tre enestående databaser, hvor de samme mennesker er blevet fulgt i op til 50 år.

I menuen til venstre kan du, ved at klikke på de forskellige overskrifter, læse om baggrunden for forskningsprojektet, hvad en biobank er, og hvordan projektet er finansieret.