Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K
info@camb.dk
>Om CAMB >Baggrunden for CAMB udskriv denne side
Baggrunden for CAMB
Man ved, at mange af de sygdomme, der kommer med alderen, begynder med en lille betændelse i kroppen. En betændelse, der kan udvikle sig og løbe løbsk. Betændelsen bliver i nogle tilfælde kronisk og kan være årsag til en lang række aldersbetingede forandringer eller sygdomme.

Aldringsprocessen påvirkes af biologiske, psykiske og sociale faktorer over hele livsforløbet. Baggrunden for at oprette CAMB-databasen er dels at undersøge sammenhængen mellem disse faktorer og betændelsestilstande midt i livet. Dels at undersøge sammenhængen mellem betændelsestilstande midt i livet og aldersrelateret sygdom, tandsundhed og begrænsninger i fysisk funktion.

De fleste af de personer, der bliver inviteret til at deltage i CAMB-projektet, er blevet fulgt siden barndom eller tidlig voksenalder. Der findes derfor en rigdom af (anonymiserede) informationer om disse personers livsforløb. Med CAMB-databasen bliver det nu muligt at undersøge, hvilken indflydelse biologiske, psykiske og sociale faktorer i barndom, ungdom og tidlig voksenalder har på betændelsestilstande og andre tidlige aldringsindikatorer. Alle informationer findes i statistiske analyser, og den enkelte deltagers identitet er derfor ikke kendt.