Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K
info@camb.dk
>Om CAMB >Hvad er en biobank? udskriv denne side
Hvad er en biobank?

En biobank er et sted, hvor der indsamles og opbevares biologisk materiale fra mennesker eller dyr. CAMB-biobanken indsamler alene blod fra mennesker og opbevarer det i frysere i op til 50 år.

 

Alle deltagere, der giver tilsagn om at medvirke, vil således få taget en blodprøve. Der vil blive udtaget 60 ml blod med henblik på at undersøge forskellige markører af betydning for aldringsprocessen. Der vil blive udført løbende analyser samt gemt materiale til fremtidigt brug. Opbevaring af blodet vil ske i overvågede frysere lokaliseret på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Panum Instituttet.

 

Det biologiske materiale vil være anonymiseret og alene blive anvendt til forskning. Der vil således ikke blive videregivet materiale til personer, der ikke er tilknyttet eller godkendt af styregruppen for CAMB. Materialet vil ikke blive ført ud af landet og vil ikke kunne overdrages til andre myndigheder.