Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K
info@camb.dk
>Hvem er vi? >Forskerne bag CAMB udskriv denne side
Forskerne bag CAMB

CAMB-projektet ledes af en styregruppe, der består af forskere fra Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Styregruppen består af følgende:

 

Initiativtager Kirsten Avlund, professor, dr.med. ph.d. (1950-2013)

 

Projektleder Rikke Lund, lektor, læge, ph.d.

 

Erik Lykke Mortensen, professor, cand.psych.

 

Merete Osler, klinisk professor, læge, dr.med. ph.d.

 

Åse Marie Hansen, professor, cand.pharm. ph.d.

 

Helle Bruunsgaard, afdelingslæge, dr.med. ph.d.

 

Poul Holm-Pedersen, professor dr.odont.

 

Nils-Erik Fiehn, lektor dr. et lic.odont.


Ulla Christensen, lektor, cand.mag. ph.d.

 

Charlotte Juul Nilsson, adjunkt, læge, ph.d.